Deià

Evolucionar al ritme de l’educació i la cultura.

L’ensenyament des de la innovació, la participació i el compromís

Deià és un centre educatiu que s’especialitza en el disseny d’interiors en totes les seves àrees, i també, en la imatge gràfica aplicada a l’espai. Des d’una premissa clara interpel·len l’ensenyament a partir de la innovació, la participació i el compromís amb la cultura i l’ambient.

En treballar l’actualització de la seva identitat, un dels reptes fonamentals va ser donar més visibilitat a l’escola i unificar la complexitat d’una oferta acadèmica molt àmplia, agilitzant la seva difusió interna, externa i el seu reconeixement dins de la comunitat.

 

Un sistema clar i honest

El nostre treball es va desenvolupar en relació a l’organització d’una estructura complexa que vàrem traslladar a una de més comprensible i fàcil d’utilitzar tant per als que formen part de la seva comunitat com per als nous visitants i usuaris.

Focalitzant-nos en codis gràfics transversals com ara les aplicacions del color, tipografies i imatges, vàrem optar per donar veu als seus docents i exalumnes com a persones que, amb la seva educació, estan disposades a canviar el món.

Amb referència al procés, la creació inicial d’un esquema de color va ser cabdal a fi de separar temàtiques com la comunicació institucional d’altres àmbits com, per exemple, l’arquitectura i l’espai o sectors com el de la imatge i el batxillerat artístic. Així, vàrem crear un llenguatge reconeixible i diferenciable en entorns digitals i comunicacions així com en altres plataformes i suports.

De bon principi, un dels motius pels quals es van apropar al nostre estudi va ser per donar veu a la comunitat, i per assolir-ho, l’ús de la tipografia era un element clau. Vàrem escollir una tipografia Serifa sense jerarquies, limitant el seu pes i grandària als textos per donar-li un aspecte proper, i així, democratitzar la comunicació.

Vàrem afavorir l’ús d’imatges tan diverses com aquells que formen la seva comunitat a fi de promoure una comunicació més espontània i un llenguatge accessible per a tots.

Una identitat divertida i canviant

Després d’un procés obert, vàrem crear una identitat que funciona com una plataforma per les veus d’aquells que formen i aporten diversitat a l’escola.

Així, vàrem atènyer una identitat divertida i propera que reflecteix i potencia l’essència de l’escola i està preparada per evolucionar al ritme de l’educació i la cultura.

Atipus Studio