El Safrà

Publicació sobre la història, tradicions i usos del safrà.

Obrador Edèndum, 2019

Atipus | Estudi disseny gràfic - Barcelona vista isomètrica de portfoli de revista

El safrà és una de les substàncies més versàtils, preuades i antigues del planeta.

El seu consum s’ha mantingut al llarg de tres mil·lennis i ha travessat diverses cultures, continents i civilitzacions. Coneguda popularment com a or vermell, l’espècia ha sigut essencial per a la indústria gastronòmica, cosmètica i farmacèutica.

Atipus | Estudi disseny gràfic - Barcelona Atipus | Estudi disseny gràfic - Barcelona

El fet que es tracti d’una espècia difícil de produir – circumstància que ha consolidat la seva reputació gairebé mítica–, no ha impossibilitat que Santa Coloma de Queralt reprengui el seu cultiu al municipi, el qual fou considerat un referent mundial de producció des de l’edat mitjana fins al segle XVIII.

L’editorial Obrador Edèndum va proposar que el safrà fos el protagonista del primer número de la sèrie «Quaderns de cultura», una col·lecció de monogràfics sobre temes relacionats amb la cultura local. Obrador Edèndum s’especialitza en l’edició de literatura humanística i científica i mitjançant la publicació d’aquesta col·lecció aspirava a difondre continguts més generalistes mantenint el rigor intel·lectual que caracteritza el seu segell.

Pàgina doble de revista amb fotografia i text a
Atipus | Estudi disseny gràfic - Barcelona Atipus | Estudi disseny gràfic - Barcelona
Atipus | Estudi disseny gràfic - Barcelona Atipus | Estudi disseny gràfic - Barcelona
Atipus | Estudi disseny gràfic - Barcelona Atipus | Estudi disseny gràfic - Barcelona

Durant el procés de treball vam confrontar el repte de conciliar tant el caràcter divulgatiu com intel·lectual de la publicació.

Amb aquesta finalitat, vam establir una estructura editorial similar a la de les revistes, assegurant-nos a la vegada que pogués acomodar tot tipus de mirades i lectures. Vam desenvolupar un llenguatge tant expressiu com delicat, combinant l’ús de diverses tipografies i qualitats de paper.

Atipus | Estudi disseny gràfic - Barcelona Atipus | Estudi disseny gràfic - Barcelona

La publicació ha tingut una acollida molt positiva entre la població local.

Per mitjà del contingut, els lectors s’han sentit vinculats a una temàtica que reconeixen com a pròpia i que, gràcies a l’ús del disseny, han vist elevada a la condició de llibre que incita al col·leccionisme. Addicionalment, més enllà del municipi, Obrador Edèndum ha aconseguit accedir a grans i petites llibreries de diverses ciutats com ara Barcelona, ampliant el seu cercle de lectors i enriquint la imatge de l’editorial.

Atipus Studio