Publicació sobre la història, tradicions i usos del safrà.

[Veure cas]
vista isomètrica de portfoli de revista

Viatgem a la London Design Fair, juntament amb alguns mobles

[Veure projecte]
Atipus | Barcelona-based graphic design studio

Cursos per a impulsar negocis gastronòmics a través del disseny

[Veure projecte]

Visites sobre història i misteri a Barcelona

[Veure projecte]
Campanya de comunicació amb pòsters i flyers

Avantguarda i tradició juntes a La Rioja

[Veure cas]
Atipus | Barcelona-based graphic design studio
Atipus Studio