Publicació sobre la història, tradicions i usos del safrà.

[Veure cas]
vista isomètrica de portfoli de revista

Viatgem a la London Design Fair, juntament amb alguns mobles.

[Veure projecte]
Atipus | Estudi disseny gràfic - Barcelona

Cursos per a impulsar negocis gastronòmics a través del disseny.

[Veure projecte]

Il·luminació de qualitat per viure millor.

[Veure cas]

Avantguarda i tradició juntes a La Rioja.

[Veure cas]
Atipus | Estudi disseny gràfic - Barcelona

Visites sobre història i misteri a Barcelona.

[Veure projecte]
Campanya de comunicació amb pòsters i flyers

Memòria vs. Memòries: dues cares d’una mateixa història.

[Veure cas]
Atipus | Estudi disseny gràfic - Barcelona
Atipus Studio