LedsC4

Il·luminació de qualitat per viure millor.

Una nova direcció per a l’empresa catalana d’il·luminació amb més de 40 anys d’experiència en el sector.

LedsC4 és una empresa catalana d’il·luminació amb més de 40 anys d’experiència en el sector. El negoci, conegut per proveir “il·luminació de qualitat” a diversos clients i projectes, ha estat renovat darrerament per l’estudi de disseny Mucho. Aquest esforç té com a objectiu reposicionar la marca en un univers més inspirador i humà que estigui en consonància amb els seus futurs valors i ambicions.

És per aquesta raó que LedsC4 ha definit l’any 2022 com una etapa de transició. El seu departament de comunicació es va apropar al nostre estudi amb la intenció d’implementar noves pautes d’identitat verbal i visual per a les campanyes de presentació dels seus productes més recents, col·leccions i catàlegs.

Més visibilitat

El disseny, la tecnologia, la connectivitat i la innovació formen part de l’ADN de LedsC4. Sense dubte, ofereixen solucions amb un servei atent i dinàmic. El seu equip d’experts comprèn la importància que té la flexibilitat en les propostes personalitzades per als seus clients que poden arribar a implicar projectes molt complexos.

El nostre rol en el projecte incloïa el desenvolupament d’un llenguatge visual atractiu i coherent que permetés a LedsC4 afermar la seva percepció global de marca i assolir objectius específics. Alguns d’aquests objectius eren: augmentar les subscripcions a serveis, donar més visibilitat als nous productes i col·leccions i aconseguir una presència digital integral.

Així doncs, per on comencem?

Coherència, sensibilitat i honestedat

Des d’un principi, la nostra prioritat era crear un disseny coherent en totes les campanyes de les seves noves col·leccions. Per tant, vam definir tres codis gràfics transversals: tipografia (Akkurat), color (a vegades amb un tractament degradat) i imatge. La combinació d’aquests elements dona com a resultat un llenguatge amable, dinàmic i original.

Un dels aspectes més rellevants de la nostra feina s’originava al tractar amb un univers visual molt ampli, que comptava amb imatges de tipus tècnic i d’altres molt més inspiradores i creatives. Vam decidir enfocar la direcció d’art destacant aquesta diversitat mitjançant fotografies de producte, lifestyle, renders i vídeos mentre manteníem la sobrietat, calidesa i sensibilitat com a fil conductor.

Per acabar, vam treballar amb la redactora Francisca Torres a fi de trobar una veu autèntica que es dirigís a la comunitat amb un to amable i constructiu que els apropés als seus projectes i les seves aportacions creatives.

Una nova marca digital

El nou guiatge de LedsC4 segueix en curs, però ja comença a prendre vida a través de newsletters, xarxes socials, campanyes digitals, landing pages i banners. Una marca renovada defendrà la capacitat de l’empresa per apropar-se als seus clients i ajudar-los a trobar la millor solució per als seus projectes amb creativitat, intel·ligència i inventiva.

Atipus Studio