Memòria Clabsa 2010

Una feina generalment desapercebuda, però essencial

Atipus | Estudi disseny gràfic - Barcelona

L’informe tracta sobre la diversitat de serveis gestionats per Clabsa, una empresa de gestió urbana avançada. Vam representar els fluxos d’aigua en diferents colors, que són una representació dels esforços de l’empresa i la seva feina. Perquè gestionen, organitzen, i s’encarreguen que l’aigua de la ciutat es distribueixi correctament.

Atipus | Estudi disseny gràfic - Barcelona
cd rom English
Atipus | Estudi disseny gràfic - Barcelona
Atipus | Estudi disseny gràfic - Barcelona
Atipus | Estudi disseny gràfic - Barcelona
Atipus Studio